استفاده از اکسسوری سنتی می تواند گرمای خاصی به خانه شما بدهد. این متکا زیبا را می توانید در چیدمان اطراف کرسی و یا در قسمت سنتی خانه خود استفاده کنید.

متکا دوتایی صفاهوم با ترمه اصل ابریشمی با پنبه درجه یک طبیعی.

ابعاد:

طول هر عدد 90 سانتی متر

قطر هر عدد حدودا 29 سانتی متر