خرید و انتخاب یک پتو اقتصادی نیاز هر خانه ای است. پتو نرمینه طرح نسیم یک پتو ظریف با نخ 100% پلی استر می باشد که با توجه به ظرافتی که دارد و فضای کمی که اشغال می کند به عنوان یک پتو مسافرتی نیز شناخته می شود.

جنس نخ: 100% پلی استر

وزن: 0.200±(2/260) کیلوگرم

ابعاد: 5±(210×230) سانتی متر