سفره متری طرح گلبرگ از برند ژاپنی می باشد و کیفیت فوق العاده بالایی دارد. توجه کنید که هر یک واحد این محصول معادل نیم متر است.

عرض این سفره 130 سانتی متر است. افزودن هر واحد از این سفره به سبد خرید معادل 50 سانتی متر است.