جنس پارچه این جانماز، مخمل می باشد که بر روی آن گلدوزی های برجسته بسیار ظریف و تمیز کار شده و جلوه زیبایی دارد. ابعاد این جانمازها 45×45 سانتی متر است. همچنین این محصول، گزینه ای مناسب جهت هدیه دادن می باشد.

خیلی از اوقات پیش آمده که شما یک سجاده تک دارید که نیاز به خرید یک جانماز تک دارد و یا برای مسافرت خود نیاز به چنین جانمازی دارید.

ابعاد جانماز مخمل: جانماز: ۴۵×۴۵ (۲±) سانتی متر جانماز کوچک: ۲۱×۳۳ (۲±) سانتی متر

توجه کنید ممکن است عکس با محصول اصلی چند درجه از لحاظ رنگ اختلاف داشته باشد.