این ترمه توسط گروه تولیدی ترمه و ملیله دوزی صفائی اصفهان با استفاده از بهترین لایی و آستر دوخته شده است.

رومیزی مستطیل ترمه هاشمی قرمز را می توانید از فروشگاه اینترنتی صفائی سفارش دهید.