رومیزی جلو مبلی بزرگ طرح سناتور

یکی از مسائل مهم در خرید سرویس های رومیزی این است که شما بتوانید تکه های آن را به صورت تکی نیز خریداری نمایید.

سرویس رومیزی طرح سناتور نیز از آن دسته محصولات است و شما می توانید اندازه جلو مبلی بزرگ آن را به صورت تکی نیز خریداری نمایید.

  • اندازه رومیزی جلومبلی بزرگ: 2 ± (45×70)