جعبه خیاطی یکی از موارد مورد نیاز هر خانه است. جعبه خیاطی طرح چرخ و لوازم خیاطی سفید، مجهز به بیشتر وسایل مورد نیاز شما برای خیاطی می باشد. ظاهر زیبای این جعبه ها به گونه ای طراحی شده تا مناسب جهیزیه عروس باشد.

رنگ قیچی در هر جعبه ممکن است متفاوت باشد.

اندازه های جعبه و وسایل خیاطی طرح چرخ و لوازم خیاطی سفید:

(۲۴×۲۲×۷) ± ۱