سرویس روتختی 11 تکه زبرا کاسا ترک طرح لوسی رنگ آبی

شامل:

  • ۱ عدد روتختی به ابعاد ۲۶۰×۲۷۰
  • ۱ عدد کوسن
  • ۴ عدد روبالش که ۲ عدد از روبالش ها ست روتختی و ۲ عدد از ست ملحفه روی خوش خواب می باشد.
  • ۱ عدد ملحفه روی تشک که فلت میباشد
  • ۱ عدد پتو به ابعاد ۲۰۰×۲۲۰
  • ۱ عدد کاور لحاف به ابعاد ۲۰۰×۲۲۰
  • ۲ عدد روبالشت از ست کاور می باشد