سفره متری گیپور روکش دار ساخت کشور ژاپن است و بهترین کیفیت سفره را دارد. عرض این محصول 140 سانتی متر است.

افزودن هر یک واحد از این سفره به سبد خرید معادل 50 سانتی متر می باشد.