پادری پنبه ای گلدار طرح کایرا

دور این پادری به صورت دستی بافت شده و با زیره لاتکس جهت جلوگیری از لغزش پادری

ابعاد 50×80