استفاده از اکسسوری سنتی می تواند گرمای خاصی به خانه شما بدهد. این متکا به همراه تشک را می توانید در چیدمان اطراف کرسی و یا در قسمت سنتی خانه خود استفاده کنید.

متکا دوتایی صفاهوم با ترمه اصل ابریشمی و مخمل بسیار با کیفیت دوخته شده و داخا آن با پنبه درجه یک طبیعی پر شده است.

ابعاد متکا:

طول هر عدد 90 سانتی متر

قطر هر عدد حدودا 29 سانتی متر

ابعاد تشکچه:

70*100 سانتی متر