سجاده و جانماز سرمه دوزی شده ازهنرهای سنتی ایران محسوب می­شود که تلفیقی ازاعتقادات اسلامی وهنرهای ایرانی را به بهترین شکل به نمایش گذاشته است.

ویژگی سجاده و جانماز سرمه دوزی شده:

  • سجاده از سه تکه تشکیل شده که قسمت بزرگتربه عنوان زیراندازمحسوب می شود ودو قسمت آن هم محل قرارگیری مهردارای ابعادمختلفی می­باشد.پ
  • استفاده برای جهیزیه عروس و جشن تکلیف.
  • دارای سرمه دوزی های طلایی رنگ ظریف.
  • دوخت تمیز و با کیفیت

ابعاد سجاده و جانماز مخمل طوسی:

  • ابعاد جانماز: 60×91 (2±) سانتی متر
  • ابعاد سجاده: 45×45 (2±) سانتی متر
  • ابعاد سجاده کوچک: 21×33 (2±) سانتی متر