سفره سایز متوسط 180×130 مناسب برای میز های 8 نفره مستطیل می باشد.