سجاده و جانماز مخمل گلدوزی ملیسا طوسی را می توانید همین الان از فروشگاه صفائی سفارش دهید.

جنس پارچه مخمل این سجاده و جانماز بسیار با کیفیت بوده و گزینه ای مناسب برای خرید جهیزیه عروس است.

با توجه به مخمل بودن جنس در نورهای مختلف حالت های طوسی تیره و روشنی دارد و ممکن است رنگ گل ها و خود سجاده رو متفاوت ببینید.

ابعاد سجاده و جانماز مخمل:

  • سجاده: 60×91 (2±) سانتی متر
  • جانماز: 45×45 (2±) سانتی متر
  • جانماز کوچک: 21×33 (2±) سانتی متر